Teendők:

Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.

Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.

Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.

Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.

Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.

Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.

2002. január 1-e után kiállított gépjármu vezetoi engedély és érvényes útlevél.

Meglévo sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje. Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendokrol.


További szolgáltatásaink:

díjtalan tanácsadás felvilágosítás

ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon

anyakönyveztetés abban az esetben ha az iratok rendelkezésre állnak 

koszorúk biztosítása díjtalan kiszállítással

halott szállítás, öltöztetés, sírko bontás-helyre állítás, koporsó, kereszt, fejfa, urna, sírásás, ravatalozás, polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása

fúvós vagy vonós zenekar felkérése

egyházi szertartás intézésében szükséges közremuködés

hamvak szállítása


Tudnivalók, tennivalók a haláleset bekövetkezésekor:

Lakáson történo elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községégben célszeru a halottszállításhoz a késobbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját ( hamvasztás, temetés ) az orvossal tudatni kell.

Községekben a halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén a kezelo osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezheto a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetojének és a foigazgató engedélyére is szükség van.

A halottvizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk. Rendorségi eseteknél ( baleset, öngyilkosság ) a halottvizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követoen az eljáró rendorkapitányság állítja ki.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfeleloen bonyolítjuk le a temetéseket.

Teljes köru ügyintézéssel és színvonalas temetkezési szolgáltatással segítoi vagyunk a hozzánk fordulóknak.Főoldal               -               Teendők               -               Kellékeink               -               Elérhetőség

Albert Tibor Temetkezési Vállalkozó